Вълшебство, събрано в книга

В националната седмица на четенето учениците от I „в“ клас, с класен ръководител д–р Ренета Минчева, четоха български народни приказки заедно със студентите от студентския кръжок на ПФ на ВТУ „Четящият студент, четящото дете“ с ръководител проф. дпн М. Мандева.

Четенето е полезно и приятно занимание за малките първокласници.