Гората на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ :)

Семейството ни подкрепя.
Родът ни задължава.
Дърветата ни правят хора.

Гората от родословни дървета на нашите ученици дават представа за екосистемата на училището. Тя е жизнено важна за съществуването ни и за нашето развитие.
Въпреки, че гората е самовъзпроизвеждаща се и самолекуваща се екосистема обаче, тя трябва да бъде защитавана от различни вредни фактори. Родителите и всички свързани с всекидневната работа с децата служители, ще продължат да пазят тази гора, още повече, че съхраняването на природата е час от нашата задача като иновативно училище.