График на присъственото и ОРЕС обучение за класовете в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

Уважаеми родители, ученици и колеги

Във връзка  с влошилата се епидемична обстановка в страната и нарасналият брой заболели от COVID и в нашия град, училището ни не остана изолирано. До преди два дни имахме само няколко карантинирани деца, поради контакт с болен родител, а от вчера имаме и двама болни ученика с положителен тест, което налага карантиниране на техните паралелки- III „Д“ и  VI“Г“ класове. ПО предписание на РЗИ  карантината включва периода 16.03. до 21.03.2021г. включително. Тези ученици спазват предписанията на РЗИ и от 16.03. преминаха в обучение в електронна среда от разстояние.

На основание Заповед №РД 01-168/ 15.03.2021г. на Министъра на здравеопазването и във връзка със Заповед №РД 01-77 от 15.03.2021г на РЗИ Велико Търново обучението на децата от ПГ и учениците от I  – IV клас остават да се обучават присъствено.

От 18.03 до 31.03. 2021г. в присъствено обучение преминават учениците от VII клас, а   V и VI клас продължават обучение в електронна среда.

От 01.04 до 02.04 и от 12.04 до 21.04.2021г.  присъствено ще е обучението за учениците от V клас  и ЦДО V клас, а в електронна среда – учениците от VII  и VI клас.

От 22.04. до 29.04.2021г. – присъствено ще са учениците от VII  и VI клас, а  електронно от разстояние V клас.

Молим родителите  да следят за редовното присъствие на учениците в обучението и своевременно да информират класните ръководители за отсъствия по уважителни причини. Нека се спазват правилата за провеждане на нормален учебен процес.

Бъдете здрави!

От ръководството