График на ученическите Олимпиади и състезания за 2020/2021 уч. година

Уважаеми ученици и родители,

на Вашето внимание представяме График за провеждане на ученическите Олимпиади и състезания през учебната 2020/2021 година:

Общински кръг

Олимпиада/състезание дата на провеждане начален час
Български език и литература 30.01.2021г. 09:00
Математика 24.01.2021г. 09:00
Руски език 19.01.2021г. 09:00
Физика 05.02.2021г. 13:30
Химия и опазване на околната среда 29.01.2021г. 08:30
Биология и здравно образование 02.02.2021г. 09:00
История и цивилизации 01.02.2021г. 09:00
География и икономика 11.02.2021г. 13:30
Знам и мога IV клас 23.01.2021г. 09:00
Ключът на музиката 22.01.2021г. 10:00
Астрономия (задочен) 19.01.2021г.

Участието е присъствено и ще се проведе в сградата на училището. В помещенията, в които ще бъдат разпределени учениците, ще бъде осигурена дистанция между тях, а средата дезинфекцирана по изискванията на МЗ и училищните Правилата за работа в епидемични условия.

Препоръчително е участниците да се явят 20 минути преди началото на състезанието и да носят лични средства за защита.