Да запазим традициите – „Лазарки“

Да запазим традициите – „Лазарки“

Учениците от III в клас бяха на гости на Военно окръжие – гр. Велико Търново.
Лазарките бяха посрещнати с радост. С много настроение те отправиха благопожелания за здраве и благополучие към служителите, работещи там.