Ден на розовата фланелка в ОУ „Свети Патриарх Евтимий“- гр. В. Търново

Всяка година в последната сряда на месец февруари отбелязваме международния Ден за борба с училищния тормоз.

            Инициативата за отбелязване на този ден започва като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в училище в канадската провинция Нова Скотия. Тогава събитието е организирано от двама ученици – Дейвид Шепърд и Травис Прайс. При откриването на учебната година през септември 2007 г. в тяхното училище група по-големи ученици  се подиграват и тормозят  деветокласник, който дошъл на училище, облечен с розово поло. На следващия ден споменатите по-горе двама ученици  купуват и разпространяват в училище 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен съученик. Тази тяхна инициатива бързо става популярна сред учениците от други училища чрез sms-и, имейли, както и след публикации в печатните медии и предавания по телевизията.

„Тогава научих, че двама души могат да измислят нещо и да постигнат чудеса“, казва Травис Прайс, който през 2007 е бил на 17 години. „Най-накрая някой да застане зад гърба на по-слабия.“

През 2008 година премиерът на Британска Колумбия Гордън Кембъл обявява 27 февруари за ден срещу тормоза в училище. На следващата година на 25 февруари 2009 година също много ученици честват този ден идвайки в училище в розови тениски и други розови дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро тази инициатива на канадските ученици се подема и от хиляди училища по цял свят, а  през 2011г. около 1 млн. ученици от над 25 страни отбелязват този ден.

 В България се отбелязва за първи път през 2012-а година и вече не са малко българските училища, в чийто училищен календар той е традиция.

            Така и ние, учениците от ОУ “Свети Патриарх Евтимий“, се присъединяваме към гласа на милионите други по света – за толерантност в училищните взаимоотношения, за нетърпимост към проявленията на тормоз и за съпричастност към неговите жертви.

В знак на солидарност към инициативата за превенция на тормоза и насилието в училище,  ръководството на училището, учителите и непедагогическият персонал, закичихме символично розови фланелки.

Прожектирахме филм и проведохме дебат в Vв и Vд клас с гост – лектори: Ваня Ананиева – психолог и секретар на общинска комисия за трафик на хора и Христина Станчева – секретар на МКБППМН в община В. Търново.

rpt

Image 1 of 8

Представители на ученическия ни съвет направиха радиопредаване, посветено на Деня на розовата фланелка. Закичиха розови фланелки на ПДГ, Iв, Vв и Vд клас.

Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормозът в училище съществува и ни предизвиква да помислим как да постъпваме в подобни ситуации.