Деца в подготвителни групи за учебната 2019/2020 година

СПИСЪК

НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА „А”

за учебната 2019/2020 година

УЧИТЕЛ: АЛБЕНА ЩАРАКОВА

 

 

 1. Анджелина Христова Хатипова
 2. Андрей Цаниславов Цанов
 3. Виктор Василев Василев
 4. Габи Генчева Тодорова
 5. Георги Христов Медникаров
 6. Ива Йорданова Русева
 7. Ивана Николаева Кабакчиева
 8. Йоан Антонов Хаджиев
 9. Кристиан Николаев Александров
 10. Кристияна Стойкова Стефанова
 11. Магдалена Пламенова Гемова
 12. Никола Евгениев Маринов
 13. Рая Андреева Дочева
 14. Славомир Станиславов Стефанов
 15. Стефани Костадинова Костадинова
 16. Томас Радославов Райков

                                     СПИСЪК

                                       НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА „Б”

за учебната 2019/2020 година

УЧИТЕЛ: ГАБРИЕЛА ВЕЛЕВА

 

 

 

 

 1. Александрина Дилянова Гъркова
 2. Борислав Бисеров Ковачганев
 3. Венелина Петрова Петрова
 4. Дарина Иванова Денева
 5. Ива Цветанова Зеленкова
 6. Ивон Галинова Георгиева
 7. Калин Калинов Георгиев
 8. Катерина Петрова Тишкова
 9. Кремена Даниелова Банкова
 10. Лилиан Георгиева Патрунчева
 11. Максим Маринов Папазов
 12. Мариян Даниелов Кушев
 13. Петър Павлинов Петров
 14. Пламен Йорданов Павелов
 15. Раяна Петрова Узунова
 16. Христина Християнова Цветанова