Добросъчета – герои

На 11.01.2022г. клубът за добри дела – “Добросъчетата” от I д клас, завършиха обучението си по инициативата на МОН и “Бързи герои”.
Тя е свързана със запознаване на децата със симптомите на инсулта и бързото реагиране.
В продължение на 5 учебни часа получиха необходимата информация по забавен начин и станаха следващите Бързи герои!
Сертификатите връчи г- жа И. Дачева, която поздрави малчуганите, готови да помогнат на всеки в нужда!