Документи и формуляри за достъп до обществена информация

1. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. В.Търново

2. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация (Приложение 1)

3. Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация (Приложение 2)

4. Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (Приложение 3)

5. Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на Министерството на финансите (Приложение 4)

6. Правомощия на Директора на училището при запитвания по ЗДОИ.

Годишен отчет за 2021г.
Годишен отчет за 2020г.
Годишен отчет за 2019г.

Адрес за подаване на заявление по ЗДОИ: п.к.5000 гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ № 13 / на място, в канцеларията на 2 етаж от 08:00ч.-17:00ч.

Електронен адрес за подаване на заявление по ЗДОИ – patr.evt_vt@abv.bg /без ограничение във времето