Клуб по „Екологично възпитание“

Ръководител: Светлана Петрова
Длъжност: Главен учител в начален етап на образование
Образование: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Начална училищна педагогика


Очаквани резултати:   Сформиране на екологичен отряд, който е с екологично възпитание, и се стреми да пести енергията в училище.

Описание: В занятията на клуба учениците ще научат за климатичните промени, положителните страни на пестеливото потребление на енергия в училището.
Изисквания: Няма специфични изисквания.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 1 до 1 клас.
Брой часове: 64.
Начална дата: 15/10/2019г.
Крайна дата: 31/5/2020г.