От началото на месец октомври 2022 година започнаха дейностите, свързани с развитието на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците, приобщаването на учениците чрез формиране на общности по интереси и превръщането на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви. Формираха се 15 Групи за занимания по интереси.

След допитване до учениците за желани извънкласни форми и съобразявайки се с възможностите на материалната база, ПС №1 от 28.09.2022г.  утвърди 15 групи за занимания по интереси, в които до края на учебните си занятия ще вземат участие 243 ученици.
Занятията ще се провеждат през Първия учебен срок:
– след обед за учениците от начален етап, преди обед за учениците от прогимназиален етап;
през Втория учебен срок:
– преди обед за учениците от начален етап (без първи клас), и следобед – за учениците от прогимназиален етап.

Темите са : спорт, изкуства, музика, математика и родолюбие, дигитални компетентности.

Всяка група ще има и най-малко по две публични изяви.

 • Клуб „Параджиите“ с ръководител г-н Добрин Пелтеков
 • Клуб „Млад екскурзовод“ с ръководител г-жа Ивелина Дачева
 • Клуб „Езиково пътешествие “ с ръководител г-жа Цветелина Николова
 • Секция по „Лека атлетика“ с ръководител г-жа Галина Пенкова
 • Клуб „Език мой…“ с ръководител г-жа Радостина Алчева
 • Клуб „Търновче“ с ръководител г-жа Гергана Динева
 • Клуб  „Електроника и конструиране“ с ръководител г-жа Румяна Димова
 • Клуб „Математика за всеки VII клас – 1 част“ с ръководител г-жа Румяна Димова
 • Клуб „Математика за всеки VII клас – 2 част“ с ръководител г-жа Румяна Димова
 • Клуб „Математиката е лесна и успешна“ с ръководител г-жа Симона Ченкова
 • Клуб „Петокласна математика“ с ръководител г-жа Татяна Славчева
 • Клуб „Езикова работилница за седмокласници“ с ръководител г-жа Цветомира Кюркчиева
 • Клуб „Шарен рисувалник“ с ръководител с ръководител Наталия Евгениева Стоянова-Карапенчева
 • Клуб „Сладкодумници“ с ръководител г-жа Нели Христова
 • Клуб „Работилница по бродерия – славянка“ с ръководител г-жа Десислава Войкова