От началото на месец октомври 2021 година започнаха дейностите, свързани с развитието на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците, приобщаването на учениците чрез формиране на общности по интереси и превръщането на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви. Формираха се 15 Групи за занимания по интереси.

След допитване до учениците за желани извънкласни форми и съобразявайки се с възможностите на материалната база, ПС утвърди 15 групи за занимания по интереси, в които до края на учебните си занятия ще вземат участие 190 ученици.
Занятията ще се провеждат през Първия учебен срок:
– след обед за учениците от начален етап, преди обед за учениците от прогимназиален етап;
през Втория учебен срок:
– преди обед за учениците от начален етап (без първи клас), и следобед – за учениците от прогимназиален етап.

Темите са : спорт, изкуства, музика, математика и родолюбие, дигитални компетентности.

Всяка група ще има и най-малко по две публични изяви.