През учебната 2023/2024 година в училището ще се сформират и работят 16 групи за занимания по интереси. Тяхната цел е в извънкласно време да дадат възможност на учениците от I до VII клас да се изявят в занятията по изкуства, да творят в часовете по език и култура, да увеличат своите знания по математика, да научат много повече за институциите и забележителностите на своя край. В часовете по лека атлетика да укрепят своето физическо здраве и изградят нови волеви качества, а по български фолклор – традиционните за нашата страна хора и ръченици.

Групи за занимания по интереси:

 1. Млад екскурзовод: Запознаване с историята на родния край – минало, настояще и бъдеще. Развиване на умения за презентиране и комуникация. (р-л: Ивелина Дачева)
 2. Работилница за отличници по български език и литература: Допълване и надграждане на компетентностите в областта на българския език и българската литература, придобити в рамките на задължителната подготовка. (р-л: Цветелина Николова)
 3. Математика за отличен 2 групи: Изграждане на устойчив интерес към математика. Формиране на положителна мотивация за нейното изучаване. Затвърждаване на знания от учебния материал. (р-л: Християна Петрова)
 4. Шестокласна математика: Изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване чрез решаване на задачи от учебното съдържание. (р-л: Татяна Славчева)
 5. Клуб „Болярче“: Запознаване с историческите забележителности в родния край. (р-л: Нели Христова)
 6. Клуб „Моят роден край – Велико Търново“: Да се разширят и допълнят компетентностите на учениците в областта на Родинознанието, получени от обучението в първи клас. Да се развие краеведческа дейност. (р-л: Галина Дачева)
 7. Математиката – лесна и интересна: Изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване чрез решаване на задачи от учебното съдържание. (р-л: Елка Николова)
 8. Дигитална работилница: Насърчаване и развиване на умението и интереса на учениците към програмирането и неговото практическо приложение за кодирането на различните устройства. (р-л: Цветелина Диманова)
 9. Математика за всеки: Изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване чрез решаване на задачи от учебното съдържание. (р-л: Румяна Димова)
 10. Клуб „Шарено коланче“: Чрез система от занимания да се развият творческите заложби и способности на учениците, техните комуникативни, изобразителни и двигателни качества, социални умения за работа в екип. (р-л: Силвия Пенева)
 11. Клуб „Приказен свят“: Целта на клуба е чрез система от занятия да се развият комуникативно-речевите творчески и артистични умения на учениците. (р-л: д-р Ренета Минчева)
 12. Математика за победители: Подготовка за математически състезания и ранна подготовка за външно оценяване в IV клас чрез забавни математически задачи. (р-л: Гергана Динева)
 13. Клуб по интереси „Търновче“: Изучаване на историческото минало, историческите забележителности на град Велико Търново. (р-л: Гергана Динева)
 14. Клуб по „Лека атлетика“: Подобряване здравето на учениците, възпитаване във взаимопомощ и уважение към другите. (р-л: Галина Пенкова)
 15. Клуб за български фолклор: Изучаване на български народни хора и участие в празници. (р-л: Стефка Георгиева)