,,Защо да хапвам плод, мляко и мед“

Държавен фонд „Земеделие“ организира конкурс за детска рисунка под наслов  „Защо да хапвам плод, мляко и мед“. Инициативата е част от информационната кампания за популяризиране на „Училищните схеми“, които се прилагат в учебните заведения, като целта е повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.

С тази прекрасна рисунка ученичката Ивайла Динева от I д клас се представи на конкурса за детски рисунки ,,Защо да хапвам плод, мляко и мед“.