За Деня на народните будители


За Деня на народните будители На 30.10.2017 г.  всичките шест паралелки от четвърти клас при ОУ „Св. Патриарх Евтимий” посетиха музеите „Възраждане и Учредително събрание”, „Затвор”. Учениците с интерес участваха в беседите на екскурзоводите, които по достъпен за тях начин  ги запознаха с експозициите в отделните зали. Четвъртокласниците се потопиха в атмосферата на възрожденския дух,  народните будители и борци за свобода от родния край , свободолюбивия дух по времето на създаване на  Търновската конституция и младата българска държава. Визитата им бе по повод Деня на народните будители и бе организирана и проведена с любезното съдействие на „Лайънс клуб –Велико Търново”. Всички паралелки получиха по една книжка, осигурена  на  клуба  благотворително от издателство „Фабер”.