„За животните – с любов”

Учениците от III в клас с ръководител г-жа Елена Ангелова, активно участваха в инициативата: „Да помогнем на животните.” Децата научиха, че в приютите за домашни любимци всеки може да намери новия си приятел, да помогнете с доброволен труд или да остави изоставено животинче.

Средствата от продажбата на изработените от учениците коледни сувенири, ще са дарение за Приюта за домашни животни в с. Шемшево.