„За Патриарха с любов“

На 16.01.19 г. се проведе поредното празнично събитие, посветено на юбилея на ОУ „Св.Патриарх Евтимий“. Във викорината „За Патриарха с любов“ взеха участие ученици от четвърти клас, подготвени от г-жа Маринела Николова и г-жа Славка Борисова.
Бяха сформирани два отбора: „Търновград“ и „Царевград“. С голямо старание, вълнение и ентусиазъм участниците разказаха на своите съученици за живота и святото дело на Патриарх Евтимий Търновски.
Присъстващите останаха впечатлени и вдъхновени от наученото. Заслужени награди получиха всички участници.
Събитието завърши с изпълнение на химна на училището.