Клуб по „Биология и здравно образование“

 

Ръководител: Таня Илиева
Длъжност: Старши учител по Природни науки в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Екология / Биология и Химия


Очаквани резултати:   Работата в клуба по „Биология и здравно образование“ ще обогати знанията на учениците за флората и фауната, както и за поведението на животните, за техните биологичните устройства; състояние на околната среда и влиянието на екологичните замърсители върху биосферата и защитените природни обекти.

Описание: Работата в клуба „Биология и здравно образование“ ще обогати знанията на учениците за флората и фауната в пъстрият свят на природата, както и за поведението на животните – домашни и в дивия свят. Ще се разглеждат въпроси, свързани със състоянието на околната среда и влиянието на екологичните замърсители върху биосферата.
Изисквания: Интереси в областта на биологията и природните науки.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 6 до 6 клас.
Брой часове: 28.
Начална дата: 11/2/2019г.
Крайна дата: 31/5/2019г.