Земя + вода = ЖИВОТ

„Планетата Земя е наш общ дом и всички трябва да се грижим за нея!“ – до този извод достигнаха в дискусията си учениците от II“б“
клас, с класен ръководител Галина Генчева. Представяме Ви личните презентации на Анна Данчева и Николай Николов, които бяха младите
лектори по темата „Водата на планетата Земя“. Те изнесоха любопитни факти и предложиха на съучениците си начини за опазване и икономично
използване на водните ресурси.
Поздравления!

Анна Данчева

Николай Николов