Зъбки бели, като гъбки в Подготвителна група „А”

”Здравето е най-голямото богатство”, а поддържането на лична хигиена на зъбките е част от доброто здраве.

На гости в ПГ „А”  беше д-р Ирини Костадинова, зъболекар и родител на дете от групата. С нейна помощ децата обогатиха своите компетенции, свързани със стоматологичната профилактика, като част от здравната култура и екологично възпитание. Стимулирането на детския интерес в тази насока се осъществи чрез реализиране на интересни и разнообразни игрово-познавателни, учебни и творчески дейности с природни материали.

 Инициативата въздейства благоприятно на децата да имат изградени навици за собствена хигиена и здравословен режим – да осъзнаят собствената си същност и да станат част от семейството, детския колектив и обществото.