Документи за кандидатстване за иновативно училище с иновация на тема: „Ние, в помощ на природата“с иновативни елементи:

1. Разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни планове и учебни програми;

2. Организиране по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда.

Програми по ФУЧ „Млад химик“ – с ръководител Полина Джамбазова и ФУЧ „Млад откривател“ – с ръководител Таня Илиева.

ФУЧ-Млад химик-5клас-2023-24

ФУЧ-Млад химик-7клас-2023-24

ФУЧ-Млад химик-7клас-2024-26

ФУЧ-Млад откривател-6клас-2023-24

ФУЧ-Млад откривател-7клас-2023-24

ФУЧ-Млад откривател-6клас-2024-25

ФУЧ-Млад откривател-7клас-2024-25

ФУЧ-Млад откривател-7клас-2025-26

*Препис-извлечение от Протокол № 4 / 11.01.2023г. от заседание на Педагогическия съвет при ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново.

*Протокол № 3/ 23.01.2023г. от заседание на Обществения съвет при ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново и Становище относно кандидатстването на училището по програмата за иновативно училище с иновация: „Ние, в помощ на природата“, за период от три години.

*Стратегия за развитие на училището 2020-2024г.