И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О   Т А Б Л О

за изпитите – дневна форма, индивидуална форма, самостоятелна форма, присъствено изпитване (за ученици в ОРЕС)

в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново
през учебната 2022/2023 година

 

Вид на изпита Дата Място Начален час Оповестяване на резултатите:
        в срок до място
за оформяне на годишна оценка по Технологии и предприемачество – сам.форма на обучение  16.01.2023г. стая 206  10.00ч.  19.01.2023г. ел. поща 
за оформяне на годишна оценка по Изобразително изкуство – сам.форма на обучение  18.01.2023г. стая 206  10.00ч.  21.01.2023г. ел. поща 
за оформяне на годишна оценка по Музика – сам.форма на обучение  19.01.2023г. стая 206  10.00ч.  22.01.2023г. ел. поща 
за оформяне на годишна оценка по Инф.технологии – сам.форма на обучение  20.01.2023г. компютърен кабинет Iет.; 10.00ч.  22.01.2023г. ел. поща 
за оформяне на годишна оценка по Английски език – сам.форма на обучение  23.01.2023г. стая 206  10.00ч.  26.01.2023г. ел. поща 
за оформяне на годишна оценка по Физическо възпитание и спорт – сам.форма на обучение  25.01.2023г. спортна площадка 10.00ч.  28.01.2023г. ел. поща 
за оформяне на годишна оценка по Испански език ИУЧ – сам.форма на обучение  26.01.2023г. стая 206  14.00ч.  29.01.2023г. ел. поща 
за оформяне на годишна оценка по ХООС – сам.форма на обучение  30.01.2023г. Кабинет по ХООС 10.00ч.  02.02.2023г. ел. поща 
за оформяне на годишна оценка по Български език и литература – сам.форма на обучение 12.06.2023г. стая 206 13:30ч. 15.06.2023г. ел. поща
за оформяне на годишна оценка по Математика – сам.форма на обучение 15.06.2023г.  стая 206  13:30ч.  17.06.2023г.  ел. поща  
за оформяне на годишна оценка по Математика ИУЧ – сам.форма на обучение 19.06.2023г.  стая 206  13:30ч. 21.06.2023г.   ел. поща  
 за оформяне на годишна оценка по История и цивилизации – сам.форма на обучение 21.06.2023г. стая 206  13:30ч. 23.06.2023г. ел. поща  
за оформяне на годишна оценка по География и икономика 23.06.2023г. стая 206 13:30ч. 26.06.2023г. ел. поща  
за оформяне на годишна оценка по Физика и астрономия – сам.форма на обучение 26.06.2023г. Кабинет по ФА 13:30ч. 29.06.2023г. ел. поща  
за оформяне на годишна оценка по Биология и здравно образование – сам.форма на обучение 28.06.2023г. Кабинет по БЗО 13:30ч. 29.06.2023г. ел. поща