И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О   Т А Б Л О

за изпитите – дневна форма, индивидуална форма, присъствено изпитване (за ученици в ОРЕС)

в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново
през учебната 2021/2022 година

 

Вид на изпита Дата Място Начален час Оповестяване на резултатите:
        в срок до място
 за оформяне на срочна оценка по Биология и здравно образование в VII клас на ученици в ОРЕС  19.01.2022г. стая 100  13:00 21.01.2022г. ел.дневник Школо
за оформяне на годишна оценка по Български език и литература – сам.форма на обучение 02.06.2022г. стая 207 13:30 03.06.2022г. ел. поща
за оформяне на годишна оценка по Математика – сам.форма на обучение 06.06.2022г.  стая 207  13:30  07.06.2022г.  ел. поща  
за оформяне на годишна оценка по Английски език – сам.форма на обучение 08.06.2022г.  стая 207  13:30  09.06.2022г.   ел. поща  
за оформяне на годишна оценка по История и цивилизации – сам.форма на обучение 10.06.2022г.  стая 207  13:30  13.06.2022г.  ел. поща  
 за оформяне на годишна оценка по География и икономика – сам.форма на обучение 13.06.2022г.  стая 207  13:30  14.06.2022г.   ел. поща  
за оформяне на годишна оценка по Биология и здравно образование – сам.форма на обучение 15.06.2022г.  стая 207  13:30  16.06.2022г.   ел. поща 
за оформяне на годишна оценка по Физика и астрономия – сам.форма на обучение 17.06.2022г.  стая 207  13:30   18.06.2022г.  ел. поща  
за оформяне на годишна оценка по Химия и опазване на околната среда – сам.форма на обучение 20.06.2022г.  стая 207  13:30   21.06.2022г.  ел. поща  
за оформяне на годишна оценка по Математика ИУЧ – сам.форма на обучение 22.06.2022г.  стая 207  13:30   23.06.2022г.  ел. поща  
за оформяне на годишна оценка по Руски език ИУЧ – сам.форма на обучение 24.06.2022г.  стая 207   13:30  25.06.2022г.  ел. поща