ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО

за изпитите в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново
през учебната 2020/2021 година

 

Вид на изпита Дата Място Начален час Оповестяване на резултатите:
        в срок до място
За определяне на СРОЧНА оценка по ФВС IVклас 25.01.2021г. Физк.салон на училището 13:00ч. 28.01.2021г. ел.дневник ШКОЛО
За определяне на СРОЧНА оценка по ГИ VIIклас 11.02.2021г. стая 207 13:30ч. 15.02.2021г. ел.дневник ШКОЛО
За определяне на СРОЧНА оценка по ИЦ VIIклас 15.02.2021г. стая 207 13:30ч. 18.02.2021г. ел.дневник ШКОЛО
За определяне на СРОЧНА оценка по Немски език VIIклас 25.02.2021г. стая 207 13:30ч. 01.03.2021г. ел.дневник ШКОЛО
За определяне на СРОЧНА оценка по Математика VIIклас 26.02.2021г. стая 207 13:30ч. 02.03.2021г. ел.дневник ШКОЛО
За определяне на ГОДИШНА оценка по Английски език III клас 11.06.2021г. стая 100 09:00ч. 14.06.2021г. eл. поща на родител/ Удостоверение за завършен клас от начален етап
За определяне на ГОДИШНА оценка по Музика III клас 11.06.2021г. стая 100 12:00ч. 14.06.2021г. ел.поща на родител/Удостоверение за завършен клас от начален етап
За определяне на ГОДИШНА оценка по Из. изкуство III клас 17.06.2021г. стая 100 11:00ч. 19.06.2021г. eл. поща на родител/ Удостоверение за завършен клас от начален етап
За определяне на СРОЧНА оценка по Математика III клас 17.06.2021г. стая 100 13:00ч. 19.06.2021г. eл. поща на родител/ Удостоверение за завършен клас от начален етап
За определяне на ГОДИШНА оценка по Български език и литература  III клас 24.06.2021г. стая 100 09:00ч. 26.06.2021г. eл. поща на родител/ Удостоверение за завършен клас от начален етап
За определяне на ГОДИШНА оценка по Технологии и предприемачество III клас 24.06.2021г. стая 100 11:30ч. 26.06.2021г. ел.поща на родител/Удостоверение за завършен клас от начален етап
За определяне на ГОДИШНА оценка по Човекът и природата III клас 25.06.2021г. стая 100 09:00ч. 27.06.2021г. eл. поща на родител/ Удостоверение за завършен клас от начален етап
За определяне на ГОДИШНА оценка по Физическо възпитание и спорт  III клас 25.06.2021г. спортна площадка на южен вход
11:00ч. 26.06.2021г. eл. поща на родител/ Удостоверение за завършен клас от начален етап
За определяне на ГОДИШНА оценка по Човекът и обществото III клас 28.06.2021г. стая 100 09:00ч. 30.06.2021г. ел.поща на родител/Удостоверение за завършен клас от начален етап
За определяне на ГОДИШНА оценка по Компютърно моделиране III клас 28.06.2021г. стая 100 11:00ч. 30.06.2021г. eл. поща на родител/ Удостоверение за завършен клас от начален етап