Клуб „Млад депутат“


На 16.06.2017г. в Районен исторически музей « Възражане и Учредително събрание» – гр. В.Търново се проведе тържественото закриване на дейността на клуб «Млад депутат».

Гости на  мероприятието бяха доц.д-р Милен Михов – народен представител и действащ депутат , г-жа Иваничка Петкова – директор в ОУ»Св. Патриарх Евтимий» и родители на учениците, участници в клуба.

Целта на срещата с доц. д-р Михов беше : да се запознаят  бъдещите «депутати» с принципите на парламентаризма, изборните системи и работата на Народното събрание.

Срещата приключи с  анализ на постигнатите резултати  и награждаване на най-активните участници в клуба.

Събитието беше отразено в БТА и в-к « Янтра днес» -( бр.115 от 19.06.2017г. )