Коледен базар: Финалът

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И БЛИЗКИ НА УЧЕНИЦИТЕ НИ,
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

участвали в благотворителния базар на нашето училище. С голямо удоволствие Ви уведомяваме, че благотворителната кауза, в която участвахте с непринуден ентусиазъм и много творчески проекти, приключи повече от успешно!
Всички предложени за изложение и продажба работи бяха уникални по своята форма и емоционални по съдържанието си. Огромната част от тях намериха своя нов дом, а с останалите, ще направим изложба в началото на лятото, когато представяме дейността на училището през учебната 2018-2019 година.

Учителска комисия преброи постъпилата сума от продажбата на коледните артикули на учениците и установи, че събраните средства са в размер на 1 782,50 лв.

Както беше съобщено предварително, средствата ще бъдат изразходвани целесъобразно, само и единствено за организацията на празненствата по случай 50 годишния юбилей на училището – на 18.01.2019 год.

Ще останете доволни!

Още веднъж, ИСКРЕНИ БЛАГОДАРНОСТИ!

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“
гр.Велико Търново
20 декември 2018 година