ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО“

Организатор: Областна администрация – Габрово и Областна комисията по безопасност на движението по пътищата към Областен управител на област Габрово  

Целите на конкурса са: чрез съвременните способи на комикса, по лесен, забавен и достъпен начин  да се представят основните правила за безопасно шофиране, пресичане, колоездене и то през погледа на децата и насочено като послание към децата. Да се представят различни рискови ситуации, случки, и преживявания на участниците в движението. Отличените творби да бъдат приложени в образователния процес по БДП.

Участници:

І възрастова група – от 7 до 12 години
ІI възрастова група – от 13 до 17 години
ІII възрастова група – над 18 години
Награди за всяка от посочените възрастови групи
I място – ваучер в размер на 350 лв.
II място – ваучер в размер на 200 лв.
III място – ваучер в размер на 100 лв.

Форма на участие:

Всички желаещи да участват следват да изпратят по пощата или на ръка на адреса на организатора следните документи:

 1. Формуляр за участие
 2. Комикс на хартия

Начин на участие:

 • Комиксът трябва да има заглавие и да кореспондира с темата за пътна безопасност
 • За типажите на главните герои да бъдат свободно интерпретирани фигурите на момче и момиче, поставени до пешеходните пътеки, в публичната среда на област Габрово.
 • Всеки автор участва само с един комикс
 • Всяка творба следва да бъде максимум 4 страници, формат A4 или A3 –номерирани на гърба и надписани със заглавието на комикса
 • Техника – свободна
 • Всяка творба следва да бъде придружена от информация за автора – име, възраст, адрес, телефон, e-mail
 • За всички участници под 18 г. се изисква съгласие от родител

Критерии за оценка

 • Да отговаря на темата на конкурса
 • Оригиналност на сценария
 • Драматургия
 • Композиция на страницата
 • Разработка и характеристика на героите
 • Графично изпълнение

Срокове за участие:

Краен срок на подаване на творбите – 5 ноември 2021 г.
Обявяване на отличените – 23 ноември 2021 г.
Награждаване на победителите – 26 ноември 2021 г.

За повече подробности, моля вижте www.gb.government.bg 
Адрес на подаване:

Областна администрация – Габрово
5300 Габрово, пл. „Възраждане“ 5
За Национален конкурс за комикс „Животът е с предимство“