КРЪГЛА МАСА „МИСИЯ УЧИТЕЛ“

На 25.03.2019г. учениците от  IV в клас, с класен ръководител д–р Ренета Минчева, присъстваха на  ТРЕТО ИЗДАНИЕ НА КРЪГЛА МАСА „МИСИЯ УЧИТЕЛ“ – организирано от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, под патронажа на председателя на СБУ – д.ик.н. Я. Такева. Събитието беше осъществено с медийната подкрепа на НИОН „Аз-буки“ (МОН) и научно списание „Педагогика“. Гост на изданието бе и директорът на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ г–жа Иваничка Петкова, която поздрави присъстващите.