Към всички наши родители…

Уважаеми родители,

Съгласно заповед № РД- 01-154/26.03.2020 г. на Министъра на Здравеопазването  във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространение на COVID-19 на територията на страната,  срокът на въведените епидемиологични мерки се удължава до 12.04.2020 г. включително.

Учебните занимания в този период ще продължат дистанционно, както и в момента.

Благодарим Ви за съдействието и подкрепата!

Навлизаме във втори етап на нашето онлайн обучение и електронна комуникация, където ще се въвеждат и нови знания. Продължавайте да бъдете опора на Вашите деца! Следете присъствието им в часовете, за отговорното им отношение към изпълнение на поставените от учителите задачи и спазване на изискванията за хигиена при работа в електронна среда!

В настоящия момент дисциплината е важно условие за успеха на учениците при този начин на обучение!

Разчитаме на Вашата отговорност и вярваме, че с общи усилия ще преодолеем всички предизвикателства, пред които сме изправени.

Благодарим Ви, скъпи родители! Бъдете силни и здрави!

 

С уважение!

Иваничка Петкова,
директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий”
27 март 2020г.