Секция по „Лека атлетика“

 

Ръководител: Галина Пенкова
Длъжност: Треньор по лека атлетика в СК „Етър“ гр. В. Търново
Образование: НСА
Специалност: Треньор по лека атлетика


Очаквани резултати: Поддържане и подобряване на общото здравословно състояние, намаляване на стреса и по-добро съсредоточаване, изграждане на борбен характер и дисциплина.

Описание: Запознаване на учениците с дисциплините в леката атлетика и техниката в отделните видове дисциплини, възпитаване в морално-волеви качества.
Изисквания: Добро здравословно състояние и спортен екип.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 1 до 7 клас.
Брой часове: 32.
Начална дата: 6/2/2019г.
Крайна дата: 15/6/2019г.


Леката атлетика е много интересен спорт, който развива и укрепва физиката на подрастващите изцяло. Чрез игрите се създават много качества, както и интерес на децата към спорта. Разучават се и различни дисциплини в леката атлетика. Основните цели са именно да се провокира интереса на подрастващите към спорта, тяхното здраве и възпитаване на различни качества, като дисциплинираност, волеви качества, упоритост и др.

[gs-fb-comments]