Секция по „Лека атлетика“

Ръководител: Галина Пенкова
Длъжност: Треньор по лека атлетика в СК „Етър“ гр. В. Търново
Образование: НСА
Специалност: Треньор по лека атлетика


Очаквани резултати: Поддържане и подобряване на общото здравословно състояние, намаляване на стреса и по-добро съсредоточаване, изграждане на борбен характер и дисциплина.

Описание: Запознаване на учениците с дисциплините в леката атлетика и техниката в отделните видове дисциплини, възпитаване в морално-волеви качества.
Изисквания: Добро здравословно състояние и спортен екип.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 1 до 4 клас.
Брой часове: 68.
Начална дата: 15/10/2019г.
Крайна дата: 31/5/2020г.