Лекция за безопасен интернет

Днес, 21.02.2019г., Христина Станчева – Секретар на МКБППМН-гр. В. Търново и Ваня Ананиева – Секретар на местната комисия за борба с трафик на хора, запознаха учениците от IV а и IV д клас с умения за безопасен интернет. На децата бяха предложени интересни казуси за решаване, видео-материали и брошури.

 Гостите ни учтиво напомниха и за вечерния час на учениците, който са длъжни да знаят и спазват.