Посъветвайте вашето дете:

 • Да не дава лична информация като име, парола, адрес, домашен телефон, училището, в което учи, месторабота или служебен телефон на родителите си, както и друга лична информация за себе си, приятелите си, за вас, за братя, сестри или други роднини и близки без вашето или тяхно изрично разрешение.
 • Да не приема среща с някого, с когото се е запознал чрез социалните мрежи, сайтовете за запознанства, форумите, чат програмите или по друг начин чрез интернет, без вашето знание и съгласие. Трябва да знае, че един човек може да има няколко регистрирани профила и винаги може да се представи за някой друг. За това е необходимо отделяне на специално внимание към тази категория сайтове с оглед на сигурността на детето.
 • Да не отваря и да не отговаря на електронни съобщения/писма, получени от непознат подател, тъй като те могат да съдържат вирус или друга програма, която да увреди софтуера или хардуера на компютъра, както и да позволи безпрепятствен достъп до съдържащата се в него информация.
 • Да не отговаря на съобщения, които са обидни, заплашващи, неприлични или го карат да се чувства неудобно и във всички тези случаи да ви информира за такива съобщения.
 • Да не изпраща свои снимки или снимки на свои близки, без преди това да е обсъдил решението си с вас. Обърнете му внимание, че публикуването на негови снимки или качването на видео в социалните мрежи и сайтовете за запознанства прави достъпни тези материали за огромен кръг от хора. Включването на уеб камера в реално време при разговор с непознат в чат програмите води до същия ефект. Лесният достъп до публикувани снимки или видеоматериали може да даде възможност на хора, които искат да му навредят, да ги използват по начин, който да го злепостави.
 • Да не се доверява на хора, с които се познава от и общува във виртуалния свят, да не споделя с тях свои или на близките си лични данни, които могат да бъдат от различно естество, но в своята съвкупност да доведат до идентификация на детето или на неговите родители, братя, сестри, приятели и др. Изострете му вниманието върху, това да не предоставя и да не публикува собственото си име или това на близки и приятели, адрес, данни за училището, в което учат, телефон /стационарен или мобилен/. Предоставянето или публикуването на името и адреса на дома и/или училището, в което учи, в интернет ще даде възможност на всеки, които има за цел да го открие в реалния свят, да го идентифицира и да стигне до него. Опасността, която крие предоставянето на телефонният номер, било стационарен или мобилен, може да доведе до телефонен тормоз от страна на злонамерени хора, както и да бъде използван от тях за злепоставящи действия и публикации в нета и извън него.
 • Да се консултира с вас винаги преди да свали или инсталира нова програма или друг софтуер на компютъра.
 • Да внимава и да се съобразява с правилото – нещата, които прави в Интернет, да не вредят на други хора или да противоречат на законите.
 • Да внимава, когато създава нови познанства и провежда разговори в чата – хората онлайн често се представят за такива, каквито не са.
 • Да споделя с вас начините, чрез които се забавлява, игрите, които харесва, и новите неща, които научава от Интернет.
 • Да пази паролите си, да не ги споделя с никого и да ги променя периодично.
 • В случай, че попадне на информация, която го плаши или го притесни по един или друг повод, да сподели това с вас или да подаде сигнал на горещата линия за безопасен интернет: http://web112.net/http://www.safenet.bg/или http://www.cybercrime.bg/bg, чрез предвидения за тази цел паник бутон.

Какво може да направите, за да се погрижите за безопасността на детето в интернет

 1. Поемете лична отговорност за безопасността на детето си в Интернет.
 2. Наложете правила за ползване на Интернет и следете за тяхното стриктно спазване.
 3. Поставете компютъра в обща стая/помещение.Поставянето на компютъра в общо помещение ще ви даде възможност да станете „страничен” и „недосаждащ” свидетел на посещаваните интернет страници от детето, както и на всички извършени от него посещения, действия, дискусии и т.н. поне за периода от време, през който сте заедно.
 4. Провеждайте периодични разговори с детето за опасностите, които крие интернет, и начините, по които то може да се защити.Обяснете му колко е важно да пази личните си данни и тези на своите близки, роднини и приятели и да не ги предоставя на „онлайн приятели”, като говорите с него свободно относно злоупотребите, за които могат да бъдат използвани те.
 5. Създайте потребителски профил на детето си на компютъра в къщи.Децата трябва да имат собствени акаунти на компютъра. Това е много ефикасен начин за контрол на дейностите им в интернет. И още нещо: администратор на домашния компютър трябва задължително да бъде възрастен човек. Акаунта на детето задължително трябва да бъде без или с ограничени администраторски права.
 6. Инсталирайте програма за родителски контрол– програмата за родителски контрол ще ви предостави възможност да ограничете достъпа на вашето дете до сайтове с неподходящо за него съдържание, да наложите времеви рестрикции за ползване на компютъра, да блокирате ползването на определени програми и т.н.
 7. Прекарвайте повече време със своите деца, като:играете на предпочитаните от тях компютърни игри или разглеждате интересните за тях интернет страници – така ще разберете за навиците им, и за тяхното поведение в мрежата, за желанията и интересите им.
 8. Сърфирайте заедно в Интернет и едновременно с това ги учите на безопасно и етично поведение в мрежата.
 9. Станете приятел с детето си във виртуалния свят– направете регистрация в ползваните/достъпваните от него електронни дискусионни групи, социалните мрежи, чат програми, които представляват форум за обмен на знания, информация, видеоклипчета, снимки, дискусии, създаване на нови запознанства и др. Това ще ви даде възможност да имате пряк поглед върху поведението на детето ви в мрежата.

Източник: Комисия за защита на личните данни