„Математика за всеки“ в IV клас – резултати

Уважаеми ученици и родители,
моля, запознайте се с резултатите на учениците от състезанието „Математика за всеки“ в IV клас,
проведено на 14 май 2022г. в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. В.Търново