Клуб по „Математика – за НВО в VII клас“

 

Ръководител: Радка Клинчева
Длъжност: Старши учител по Математика в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: СУ „Климент Охридски“
Специалност: Математика


Очаквани резултати: Целта на занимания в клуба ще бъде подпомагането на учениците от седми клас при подготовката им за участие в НВО.

Описание:   Подготовка на учениците от VII клас за успешно представяне на изпитите по математика от Националното външно оценяване.
Изисквания: Желание за добро представяне на националните изпити по математика.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 7 до 7 клас.
Брой часове: 36.
Начална дата: 6/2/2019г.
Крайна дата: 28/6/2019г.