Клуб по „Занимателна математика за второкласници“

 Ръководител: Калинка Бонева

Длъжност: Учител в начален етап на образование
Образование: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика


Очаквани резултати: Разширяване и задълбочаване на формирането на съвременни ключови компетентности. Изграждане на умения за извличане на информация. Развиване на математическото мислене. Таблично умножение.

Описание:   Участниците в клуба по Занимателна математика ще подобрят знанията си по математика, като придобият допълнителни умения, необходими им за доброто им представяне по учебния предмет.
Изисквания: Желание за допълнителни знания по математика.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 2 до 2 клас.
Брой часове: 64.
Начална дата: 17/10/2019г.
Крайна дата: 31/5/2020г.