Рекламни материали по раздел IV т.21 на Правилата за изпълнение на НП „Иновации в действие“.
Домакин: ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново
Гости:
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград
IV ОУ „Св.св. Козма и Дамян“ гр. Сандански, обл. Благоевград
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с Кавракирово, обл. Благоевград
Дата на срещата на училищата във Велико Търново:
18-20.04.2022г.