Медали и грамоти в началото на учебната година!

Медали и грамоти в началото на новата учебна година

На 18 септември 2020 г. началните учители от ОУ „Св. П. Евтимий“- гр. В. Търново наградиха своите най-добри участници  в миналогодишните кръгове на Националното състезание, организирано от СБНУ.  Постигнатите  са голям брой максимални резултати на 2, 3 и 4 състезания и са спечелени 33  златни, 52 сребърни медала  и множество грамоти от учениците  I – IV клас. 

Всички победители в състезанието са талантливи деца с разнообразни интереси и умения, с много успехи и огромно желание за изява! Пожелаваме им УСПЕХ!

Участници, получили максимален брой точки в 3 и 4 състезания на СБНУ за учебната 2019 – 2020 г. от І  – ІV клас, класирани с  грамота и ЗЛАТЕН МЕДАЛ:

                        ПЪРВИ КЛАС:

Александър Йорданов, Анабела Дочева, Андреа Илиева, Бояна Работилова,

Веселина Кавръкова, Виктор Петров, Виктория Серафимова, Даяна Тотева,

Деляна Койчева, Добри Георгиев, Евгени Андреев, Елица Трифонова,

Здравко Минчев, Йоана Сотирофска, Мила Георгиева, Николай Антонов,

Сияна Стоянова и  Юлиян Славов

                        ВТОРИ КЛАС:

Андрей Карачолев, Боян Сяо, Валерия Велева, Димитър Миневски, Иван Зеленков, Ивон Райкова, Красияна Гърдева, Никола Пехливанов, Петър Симеонов и Симеон Вачков

                                               ТРЕТИ КЛАС:

Александра Георгиева, Дария Златева, Елица Борисова и Иван Козлев

 

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Анита Иванова

Участници, получили максимален брой точки в  2 от състезанията на СБНУ за учебната 2019 – 2020 г. от І  – ІV  клас, класирани с  грамота и СРЕБЪРЕН        МЕДАЛ:

ПЪРВИ КЛАС:

Алексиа Атанасова, Белослава Иванова, Боян Иванов, Боян Мавродиев, Дария Благоева, Дария Тананеева, Деница Сивриева, Елена Цветкова, Ивайла Баракова,

Ивайло Брайнов, Ивайло Петков, Ивайло Хаджирачев, Йордана Русева, Леа Николова, Матео Москов, Милица Николаева, Михаела Анчева, Назик Шукриева, Невена Ботева, Пламена Пашова, Сияна Станкова, София Асенова,

Стефан Петров, Христиана Христова и Яна Павлова

ВТОРИ КЛАС:

Асен Недев, Весела Хрисимова, Виктория Костадинова, Даниел Бочуков,

Елена Панайотова, Ива Якимова, Калоян Кирилов, Радостин Алчев,

Симеон Григоров и Теодор Дачев

ТРЕТИ КЛАС:

Ася Шафранова, Борис Шомов, Дарян Донев, Денис Алексиев, Десислава Топалова, Йоанна Ганчева, Моника Матева, Никола Недев и Тея Тодорова

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Биляна Балева, Даниел Бенет, Ивайло Иванов, Ивелина Петрова, Калина Димова,

Константина Петкова, Кристина Цолова и Цветелина Недева.