Международен ден на Земята

На 22.04.2019г.в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ ученици от VI и VII клас, водени от учителите П.Попова и Т.Илиева,
заедно със студенти от ВТУ „Св.св.Кирил и Методи“, катедра „География“, отбелязаха заедно международния ден на Земята.
Учениците изготвиха постери, организираха изложба във фоайето на училището и представиха актуална информация  екологичните проблеми на планетата Земя.