Мерки за осъществяване за пропускателен режим и хигиена

Уважаеми ученици, родители, служители и гости на училището,

Във връзка с усложнената обстановка в страната, изискваща нови мерки против разпространението на острите респираторни заболявания,
както и на основание нормативните документи издадени от МОН, РЗИ-гр. В.Търново и кмета на Община Велико Търново, считано от 12.03.2020г. в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново, се въвеждат нови правила за осъществяване на пропускателен режим и хигиена на територията на училището.
Правилата са задължителни за спазване от всички лица на територията на училището, и са определени с моя Заповед №238-370/11.03.2020г.

Моля, запознайте се и спазвайте правилата, защото това ще допринесе в значителна степен за опазването на живота и здравето на всички пребиваващи в училище.


………………………………………………………………………………………….

С уважение,
Иваничка Петкова
директор