Младите коледари в действие…

Да запазим българските традиции в дигиталната епоха.
На 19.12.2018г. учениците от III „в” клас гостуваха в магазин „Технополис” гр. Вeлико Търново.
С песни и благопожелания, малките коледари изненадаха и зарадваха работещите и клиентите на магазина.

И благословиха със здраве и успехи в работата директора на училището г-жа Иваничка Петкова.

Ой, Коледо, мой Коледо,
роди ми се боже чедо.
Кравай скача от полица
ври в котлето кървавица.

Запей, бабо, като лани,
весело на нас да стане:
ой, Коледо, мой, Коледо,
роди ми се боже чедо!