Клуб по интереси „Млад журналист“

 

Ръководител: д-р Ренета Минчева
Длъжност: Старши учител  I – IV клас в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Начална училищна педагогика


Очаквани резултати:   Учениците в клуба ще разгледат начините за осъществяване на креативната комуникация и представянето на различен по вид новини, пред различни по тип хора.

Описание: Учениците в клуба ще се запознаят с журналистическите жанрове и техники за журналистическо проучване. Ще изготвят и провеждат анкети, репортажи, блогове и др.
Изисквания: Няма специфични изисквания.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 4 до 4 клас.
Брой часове: 50.
Начална дата: 6/2/2019г.
Крайна дата: 31/5/2019г.