„МЛАД ХИМИК“

Група за изучаване на ФУЧ

Учебната програма за Факултативни учебни часове /ФУЧ/ на групата „Млад  химик“ за ученици от VII клас, е разработена в съответствие с Държавните образователни стандарти за учебното съдържание в културно-образователната област „Природни науки и екология“ и е съобразена с Учебната програма по „Химия и опазване на околната среда“ за седми клас. Тази програма дава възможност да се разширят, задълбочат и затвърдят знанията, уменията и отношението на седмокласниците към проблемите на околната среда и природата, формирани в процеса на обучение по „Човекът и природата“ в VI клас. Осигурява надграждането на образователния минимум и пряко кореспондира с тематиката на Учебната програма по предмета, утвърдена от МОН.

С програмата се цели създаване на условия за развитие на творческото мислене в посока на създаване на , на самостоятелно решаване на проблеми. Дава възможност за диференцирана самостоятелна и групова учебна дейност, съобразно възможностите на учениците. Иновативното учебно съдържание и методиката на преподаване са насочени към овладяване на интегрални знания и умения, свързани с близката до децата природна и обществена среда и възможността да участват в различни преживявания.

21 април 2023г.

По време на последните си занятия, участниците в клуб „Млад химик“ започнаха с изработката на свой иновативен модел на Периодичната система. Тя дава информация за практическото приложение и значение на част от химичните елементи. Целта на нейното създаване бе, учениците да осъзнаят, че химията е сериозно свързана с нашето ежедневие, тя е навсякъде около нас. В продължение на няколко часа те проучваха информация от различни източници и събираха данни за създаването на „визитните картички“ на елементите. До края на учебната учениците ще я допълнят.

25 януари 2023г.

Занятието на 25.01 на клуб „Млад химик“, бе посветено на създаването на образователни игри в платформата Kahoot. Тази платформа е доста популярна сред седмокласниците и те с удоволствие се захванаха със създаването на своите „куизове“. Kahoot е създаден за съвместна работа, с цел ученето да стане привлекателно. В края на занятието, всеки изпробва своя „куиз“ и провери знанията, и бързината на съучениците си.

16 декември 2022г.

Коледният дух завладя клуб „Млад химик“! Няколко седмици преди светлия празник, учениците украсиха традиционното вече за клуба химично коледно дръвче. Разнообразни цветни разтвори, под формата на коледни орнаменти, ще създават празнично настроение в кабинета по Химия. Младите химици също така се захванаха и с решаването на Коледна логическа задача по химия, в която трябваше отново да украсят коледни дръвчета, обаче този път със символи на познати химични елементи. 

26 октомври 2022г.

На едно от първите си занятия за тази учебна година, клуб „Млад химик“ създаде виртуално ръководство за безопасна работа в училищната лаборатория в платформата Padlet. Учениците сами подбраха, кои са най-важните правила, които трябва да се спазват и заснеха кадри, с които ги онагледяват. На вратата на училищния кабинет вече стои QR-код, чрез който всеки може подробно да се запознае с него.

13 май 2022г.

На 13.05.2022г. участниците в клуб „Млад химик“ посетиха местната фабрика – „Болярка“, където се запознаха със 130-годишните традиции на пивоварството в гр. Велико Търново. Главният технолог на фабриката – г-жа Мариана Христова, демонстрира на учениците различните производствени звена на пивоварната, давайки любопитна информация за пивото и съставките, които влагат в него. Тя отговори на десетките любопитни въпроси на „младите химици“, които след посещението проявиха желание да станат бъдещи технолози в пивоварната. Учениците научиха, че пивоварството е важен дял от хранителната химия, който използва като изходни суровини вода, малц, хмел и пивни дрожди, чието високо качество е от първостепенно значение. А именно „Болярка“ се отличава с развитието на собствено малцово производство. Участниците в клуба проследиха отделните етапи на производство: подготовка на малца, майшуване, филтриране, варене, охлаждане, ферментиране, успокояване и бутилиране на пивото. Всеки един от тези процеси се извършва чрез високоефективни и съвременни технологии, съобразени с най-новите тенденции в световната практика.

01 април 2022г.

На 01.04.2022г. клуб „Млад химик“ направи посещение на Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околната среда, която подпомага контролната дейност на РИОСВ – гр. Велико Търново. Г-жа Красимира Стефанова, която е ръководител на лабораторията, запозна учениците със съвременната апаратура за пробоподготовка и анализ, както и с високо квалифицираните работещите експерти, които осъществяват мониторинга на различни физико-химични показатели. Първата спирка беше пункта за ръчно пробонабиране, който прави денонощни и непрекъснати измервания на качеството на въздуха в града ни по основни параметри: серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензин, въглероден диоксид и озон. След това „младите химици“ разгледаха лабораториите за инструментален анализ на проби, които разполагат с високочувствителна апаратура, която може да определи наличието на тежки метали във всички компоненти на околната среда (почва, въздух, води, седименти, отпадъци, утайки) – атомно-абсорбционен спектрометър и мас-спектрометър. Лабораторията разполага и с газов хроматограф, който изпитва съдържанието на органични замърсители в почвените проби. В лабораторията за качеството на водите, седмокласниците наблюдаваха определянето на физико-химични характеристики, наличие на тежки метали и йонна хроматография на водни проби на сурови води: повърхностни – основно от реки, езера и язовири; подземни и отпадъчни. Учениците получиха информация и за международните директиви, които са свързани с опазването на околната среда и със справянето с предизвикателствата, породени от климатичните промени.

Отново искаме да изкажем огромни благодарности за отзивчивото и топло посрещане в РЛ – Велико Търново!

25 март 2022г.

Настъпи пролетта и „младите химици“ решиха да изнесат химичната лаборатория навън. С помощта на виртуална лаборатория, те изпробваха изучаваните химични реакции в класната стая на открито в двора на училището. Слънчевото време и полъха на пролетта, спомогнаха за доброто настроение и успешната работа на клуба!
Дигиталните умения и знанията по химия се вплетоха и в направата на учебни игри в платформата Kahoot. Всеки един от участниците създаде своя собствена викторина, с която да провокира останалите да проверят своите химични знания.

18 март 2022г.

В навечерието на Световния ден на водата – 22-ри март, участниците в клуб „Млад химик“ стартираха проекта „Нашата река – река Янтра“. В продължение на няколко занятия, те ще се опитат да направят оценка за състоянието на водите на р. Янтра, да определят присъствието на различни замърсители в нея, както и да предложат мерки, които ще гарантират опазването на водите и чисти. На 18.03.2022г., с огромното съдействието на РИОСВ – гр. Велико Търново, учениците наблюдаваха по какъв начин се прави вземането на проби от реката и как се определят някои нейни физични характеристики като температура, електропроводимост/солесъдържание, разтворен кислород във водата, рН и др. Г-жа Красимира Стефанова – ръководител на Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околната среда, представи методите и апаратурата, чрез които се изследват тези показатели и отговори на големия брой въпроси от страна на „младите химици“. Събраните данни ще послужат за крайната оценка на качеството на водата на р. Янтра.

11 март 2022г.

На 11.03.21 г. в клуб „Млад химик“ се проведе STEM урок – „Как да почистим нефтен разлив“. Участниците в клуба трябваше да влязат в ролите на екологични инженери, които да „почистят океаните“ от нефтен разлив. STEM представлява интегриране на различни предметни знания в практично насочена дейност. Трите екипа, които се сформираха – „Химиците“, „Положителните йони“ и „Астат“, експериментираха с три метода за почистване на нефтен разлив – масло от водно тяло. Всеки екип сподели наблюденията си и чрез дискусия, достигнахме до практически приложим метод за решаването на такъв проблем. Провеждайки дейността, те не само научиха какъв би бил ефекта от подобна екологична катастрофа, а и упражниха знанията си за различните видове смеси и тяхното разделяне.

04 март 2022г.

На 04.03.22 г., в клуб „Млад химик“ се проведе химично издание на така нашумялото предаване „Стани богат“. Тъй като участниците в клуба са големи фенове на предаването, с голямо вълнение приеха идеята ми да проведем такава викторина. Сформирахме екип от няколко човека, които подбраха и въведоха въпросите. В ролята на водещ влезе Стилиян Узунов от VII „а“ клас, който не отстъпваше по уменията си на Михаил Билалов. Кандидатите за „стола на богатството“ бяха мнозина, но само един успя да стигне до заветния връх и да спечели титлата Истински химик – Силвия Коджабашева от VII „а“ клас. 

Тук може да проверите Вашите знания 🙂