„Моето послание за толерантност“

„Моето послание за толерантност“  под този наслов учениците от Ученическия ни съвет организираха инициатива по повод 16 ноември – Международният ден на толерантността. Ученици от 1 до 7 клас  се включиха със своите послания – кратък текст/стих или рисунка.
Отвъд големите думи и събития, гръмките речи, толерантността е личен човешки акт. Толерантност не означава да приемаш безрезервно и безкритично, но да оставиш на другите същото право, което изискваш за себе си – да бъдеш приеман за равен човек, да бъдеш изслушан и видян, какъвто си.
Благодарим Ви Iб, Iг, IIд, IIIа, IIIб, IVв, IVд, Vг, VIа и VIд клас!

Всички участници ще получат грамоти, а трите най-оригинални идеи  – награди.
Грамотите и наградите ще бъдат връчени на празника на училището ни.