Клуб „Как да създадем невероятни музикални видеофилми“

 

Ръководител: Добрин  Пелтеков
Длъжност: Учител по Музика в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Музика


Очаквани резултати: Запознаване със света на кинематографията. Придобиване на умения за създаване и обработка на собствени видеоклипове.

Описание: В клуба учениците ще се запознаят с видовете обективи, звукозапис, кинематография и редактиране. Ще създават, редактират и публикуват свои собствени видеоклипове.
Изисквания: Амбициозни, с творчески възможности, желаещи да създават видеоклипове. Трябва да притежават елементарни умерени умения за снимане и редакция. Участниците трябва да имат фотоапарат/камера или смартфон и софтуер за редактиране на видео.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 6 до 7 клас.
Брой часове: 36.
Начална дата: 6/2/2019г.
Крайна дата: 28/6/2019г.


Интервю със СкандаУ


Интервю с Боро Първи.

Интервю с Jeremy?


Интервю с Фънки.

Интервю със Звезди от Ахат.

Интервю с Жана Бергендорф.

Интервю с Нора Караиванова.