Клуб „Музикална училищна телевизия“

Ръководител: Добрин  Пелтеков
Длъжност: Учител по Музика в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Музика


Очаквани резултати: Получаване на знания и умения за създаване на телевизионни предавания и кратки документални филми.

Описание:   Създаване на телевизионни предавания, свързани с музиката – музикални събития, музикални уроци, интервюта с музиканти, кратки документални филми.
Изисквания: Участниците трябва да имат интерес към музиката, телевизията и технологиите. Да имат желание за комуникация с различни личности.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 6 до 7 клас.
Брой часове: 50.
Начална дата: 15/10/2019г.
Крайна дата: 30/6/2020г.