Награда от Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 


Учениците от 1 г клас при ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, с класен ръководител Цветелина Николова, които изучават китайски език, получиха сертификат за активно участие в конкурса за рисунка „България и Китай – древни и уникални цивилизации“ – 2018 г.