Награди от конкурса за най–красиви сурвакници


За поредна година   учениците от ОУ „Св. П. Евтимий“ активно участваха в конкурса за красиви сурвакници, изработени по традициите на нашия край, организиран от Общински детски комплекс – гр. Велико Търново. Наградени са :

1. Дамян Веселинов Димов  от 3 в клас   –  поощрителна награда

2. Елена Маринова Петрова от 3 в клас – поощрителна награда

3. Магдалена Тихомирова Янкова от 3 д клас – поущрителна награда

4. Специалната  награда за екипна работа получават учениците от 4 б клас

Наградите и грамотите бяха тържествено  връчени от заместник кмета г–н Г. Карабаджаков в сградата на община Велико Търново, където бе подредена изложба от спечелилите конкурса сурвакници.

За своето творчество и креативност децата бяха поздравени от  народен хор  и музиканти от ДЮФА „Българче“.