Награди от Pearson Longman Competition 2021г.

Достойно се представиха учениците ни на национално състезание по английски език Pearson Longman Competition 2021г.
Божидар Христов от VIIг клас е на трето място със 79 от 80 точки максимален брой.
Една точка дели Мила Иванова – VIIг  и Моника Атанасова -VIIг клас от третото място. Те са с по 78 точки.
На трето място се класираха и учениците: Христо Банков от IVб и Симеон Вачков от IIIв.
Елена Сиракова и Ралица Загорова са учителите, които помогнаха на учениците да достигнат до национално състезание и завоюват призови места.