„Написаното остава. Пиши правилно!“

Ученици от шестите класове на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ участваха в образователна игра по инициатива на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към БАН – „Написаното остава. Пиши правилно!“, организирана с подкрепата на МОН и РУО – Велико Търново. Съревнованието се проведе по повод Националната седмица на четенето, а любезен домакин на събитието беше ОУ „Бачо Киро“. Викторината бе организирана в четири кръга. Във всеки от тях, учениците трябваше да отговорят на шест въпроса от различни категории, с повишена трудност. Децата се забавляваха и показвайки знанията си по български език, се представиха се достойно заемайки първо място.

Награди и добро настроение имаше за състезателите, за публиката и за учителя, който ги подготви  – г-жа Радостина Алчева.

🙂