Насърчаване на детското четене


За да насърчи четенето на своите ученици, г-жа Маринела Николова, класен ръководител на 3 б клас,  в един от часовете по български език и литература, използва иновативна техника – метода на Едуард де Боно – шест мислещи шапки. Децата се разделиха на отбори, бяха поставени в различни ситуации, в които трябваше да вземат решения, да мислят креативно. Не случайно и часът бе озаглавен „Пресконференция – писатели и журналисти”.