Националната седмица на четенето в ОУ „Св. Пaтриарх Евтимий“


На 11. 12. 2017 г. във връзка с откриването на Националната седмица на четенето в два първи класа (ПИГ) в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. В. Търново гостуваха студенти от студентския кръжок „Четящият студент, четящото дете“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет. Студентите стартираха инициативата “Коледен подарък за децата: четем заедно!”, чрез изразителен прочит на българска народна приказка и литературни игри с малчуганите.