Национална кампания „Бъди Еко с Лайънс“ 2023-2024г.

 Цел на националната кампания „Бъди Еко с Лайънс“ е да информира и мотивира учениците от I до IV клас и техните семейства за разделно събиране на рециклируеми отпадъци, с което да се помогне за чистотата на природата в градовете. Да се създадат
навици и интерес у подрастващите към проекти, мерки и действия за чиста и екологична среда.

Първо да се запознаем с теорията,

Уроци, свързани с кампанията „Бъди Еко с Лайънс“ се проведоха в целия начален етап.

Снимките от занятията са на:

IIг клас (кл.-р. Силвия Пенева)
IIб клас (кл.-р. Диана Великова)

IIв клас (кл.-р. Галина Чолакова)
IVв клас (кл.-р. Елена Ангелова)
IVг клас (кл.-р. Красимира Колева)

а после да я приложим на практика.

Бъди Еко с Лайънс – за учениците от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – всеки дени има нещо малко, което можеш да направиш за един по-добър живот в един по-добър и чист свят.

БЪДИ ЕКО, ЗАПАЗИ ГРАДА СИ ЧИСТ!